1394/7/15

فیلم آزمایشی از قانون اول نیوتن | تمایل اجسام به حفظ حالت سکون

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

فوت و فن های شعبده بازی سنتی چیزی جز کاربردهای اینرسی نیست.
اگر سفره رومیزی ناگهان و به سرعت از روی میز کشیده شود، لباس ها بدون تغییر جابجایی چندانی روی میز باقی می مانند. زیرا اجسام روی میز تمایل به حفظ حالت سکون خود دارند.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 369
ثبت شده در 15 مهر 94