{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم و فنون ادبی (1) 1401/12/17

فیلم آموزش درس 10: زبان و ادبیات فارسی در سده‌های پنجم و ششم و ویژگی‌های سبکی آن

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی علوم و فنون ادبی (1)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 18 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 303
ثبت شده در 17 اسفند 1401