1394/7/15

فیلم آزمایش باز کردن یک پیچ سفت با افزایش گشتاور نیرو

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

پیچی که خیلی محکم شده باشد (برای مثال در اثر زنگ زدن)، را نمی توان با یک آچار معمولی باز کرد.
در این حالت اگر دستۀ آچار را با افزودن یک لوله فلزی بلندتر کنید، گشتاور نیرو افزایش می یابد و می توانید پیچ را باز کنید.


تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 386
ثبت شده در 15 مهر 94