1394/7/15

غلبه بر اینرسی غلتک دستمال توالت

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

وقتی دستمال توالت را به آرامی می کشید، شما به اینرسی غلتک غلبه می کنید و مقدار زیادی دستمال بیرون می آید. اگر دستمال را سریع بیرون بکشید، نمی توانید به اینرسی غلتک غلبه کنید و در نتیجه دستمال توالت پاره می شود.

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 233
ثبت شده در 15 مهر 94