1394/7/14

فیلم آموزشی قانون سوم نیوتن: نیروی کنش و واکنش

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

عکس العمل نیروی گازی که از کپسول آتشنشانی خارج می شود، باعث شتاب و حرکت شخص روی ارابه می شود.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 689
ثبت شده در 14 مهر 94