{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1400/12/5

ویدیوی تدریس فصل ششم زیست شناسی (3) دوازدهم | گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 47 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 460
بروزرسانی شده در 5 اسفند 1400