1397/9/19

آزمون الکترونیکی کار و فناوری ششم دبستان | درس 8: الگوریتم و روندنما

کار و فناوری ششم دبستان

این فایل آموزشی آزمونی ساده به صورت سوالات درست و نادرست از درس الگوریتم و روند نما است.
در پایان زمان پاسخگویی و امتیاز دانش آموز نمایش داده می شود

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : SWF
دانلود : 251
ثبت شده در 19 آذر 97