{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1400/08/16

فیلم آموزش فصل دوم ریاضی (2) تجربی یازدهم تجربی | درس 2: مفهوم عکس قضیه (ص. 36 و 37)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 3 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1904
ثبت شده در 16 آبان 1400
خدیجه اقدامی مقدم