1397/9/11

ویدئو گوارش کیموس در روده باریک بر اثر شیره روده و حرکات روده

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 151
ثبت شده در 11 آذر 97