1397/9/11

فیلم آزمایش تعیین مرکز سطحی زمین لرزه با استفاده از سه لرزه نگاشت

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 412
ثبت شده در 11 آذر 97