1397/9/2

فهرست وارسی علوم پایه پنجم چک لیست

علوم تجربی پنجم دبستان

مباحث :
در هنگام مشاهده با دقت، ازتمامی حواس پنجگانه استفاده می کند.
توانایی طرح و تحلیل مسئله را در زندگی روزمره خود دارد.
و......


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 1
فرمت فایل : PDF
دانلود : 487
ثبت شده در 2 آذر 97