1397/8/25

فیلم آزمایش رنگ شعله یون های فلزی

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
4-1 نور، کلید شناخت جهان


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 166
ثبت شده در 25 آبان 97