{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حل تست فیزیک | تغییر انرژی درونی و کار انجام شده روی گاز

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم ریاضی فیزیک


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 2 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 265
بروزرسانی شده در 24 شهریور 1400