1397/8/24

پاورپوینت کربن و ترکیبات آلی

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آلوتروپ،گرافیت، فولورن، هیدروکربن ها، آلکان ها، آلکیل ها، آلکن ها، سیکلو آلکانها


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 24
فرمت فایل : PDF
دانلود : 355
ثبت شده در 24 آبان 97