{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #کلاسهای_آنلاین

محتوای آموزشی تأثیر آموزش حافظه‌ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن

روش‌های فعال یاددهی-یادگیری آموزگاران ضمن خدمت فرهنگیان عمومی (فرهنگی)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

تعداد صفحات فایل : 38

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

فرمت فایل : PDF
دانلود : 14
ثبت شده در 30 تیر 00