{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/04/21

ویدیوی تدریس بکرزایی در زنبورهای عسل

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 10 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 19
ثبت شده در 21 تیر 1400
تعداد تست: 1566
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان