{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1400/02/4

فیلم تدریس شیمی دهم | حل تمرین مسائل درصد جرمی، ppm و غلظت مولی (مولار)

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 9 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 88
ثبت شده در 4 اردیبهشت 1400
تعداد تست: 1506
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان