1397/2/7

طرح درس جامعه شناسی (2) پایه یازدهم رشته انسانی | درس 3: نمونه‌های فرهنگ جهانی 1

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

هدف کلی : انتظارمی رود فراگیر با مفهوم فرهنگ و جامعه و ارتباط بین آنها آشنا شود وهم چنین با فرهنگ عمومی ، خرده فرهنگ و نهاد های فرهنگی و تاثیر آنها بر یک دیگر آشنا شوند .
هدف های جزئی: معلم انتظار دارد که در پایان درس فر اگیر با مفاهیم فرهنگ و جامعه و فرهنگ عمومی و هم چنین خرده فرهنگ ها در جامعه آشنا شود .
هدف های رفتاری:
1-باید تفاوت معنایی بین جامعه و فرهنگ رابشناسد.
2-باید تفاوت ها و شباهتهای فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ را بداند .
3-باید منظور از نهاد های فرهنگی را بداند .
4- باید ویژگی های نهاد فرهنگی را بیان کند .
5- بتواند نهاد های اصلی را بیان کند .


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 2941
ثبت شده در 7 اردیبهشت 97