{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/02/4

ویدئو آموزشی شیمی (2) پایۀ یازدهم | پلیمری شدن اتیلن با کاتالیزگر زیگلر ناتا

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 2 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 279
ثبت شده در 4 اردیبهشت 1397
تعداد تست: 1009
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان