1399/11/8

تدریس شیمی دوازدهم | فصل 1: اسید و باز آرنیوس

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

مدت زمان ویدئو : 7 دقیقه

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

فرمت فایل : MP4
دانلود : 13
ثبت شده در 8 بهمن 99