1396/12/1

پاورپوینت آموزشی منطق دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | درس 9: قضیۀ شرطی و قیاس استثنایی

منطق دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

رفع تالی، وضع تالی، رفع مقدم، وضع مقدم، استثنایی اتصالی، استثنایی انفصالی، شرطی منفصل، شرطی متصل
درس 9: قضیۀ شرطی و قیاس استثنایی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 25
فرمت فایل : PDF
دانلود : 2023
ثبت شده در 1 اسفند 96