1396/11/19

طرح درس روزانۀ تاریخ (2) یازدهم رشته انسانی | درس 11: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول- تیموری

تاریخ (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

مباحث :
درس 11: حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول- تیموری

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4
فرمت فایل : PDF
دانلود : 1224
ثبت شده در 19 بهمن 96