1396/11/19

فیلم آموزشی تاریخ (2) پایه یازدهم رشتۀ انسانی | درس 10: ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی (قسمت اول)

تاریخ (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی (قسمت اول)
-شبکه مفهومی
-اهداف و انتظارات


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 202
ثبت شده در 19 بهمن 96