1396/11/18

فیلم آموزشی فیزیک (1) دهم رشته ریاضی و تجربی دبیرستان | 4-2 کار و انرژی پتانسیل

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 31 دقیقه