1396/11/18

فیلم آموزشی فیزیک (1) دهم رشته ریاضی و تجربی دبیرستان | 3-2 کار و انرژی جنبشی

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
3-2 کار و انرژی جنبشی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 15 دقیقه