1396/11/18

فیلم آموزشی فیزیک (1) دهم رشته ریاضی و تجربی دبیرستان | 5-1 اندازه‌گیری: خطا و دقت

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
5-1 اندازه‌گیری: خطا و دقت


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 30 دقیقه