1396/11/17

راهنمای کامل هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته در دوره دوم متوسطه

جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

هدایت تحصیلی دوره متوسطه اول
انتخاب رشته پایه نهم
بخش اول: مکاشفه تحصیلی-شغلی
بخش دوم: آشنایی با فرصت‌های تحصیلی و مسیرهای تحصیلی
بخش سوم: آشنایی با قوانین هدایت تحصیلی

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 86