1396/10/29

آزمایشگاه مجازی فیزیک یازدهم | ظرفیت خازن تخت

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : SWF
دانلود : 153
ثبت شده در 29 دی 96