1396/10/19

پاورپوینت فيزيک دهم رشته رياضی و تجربی | فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد

فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

دبیرستان حاج عباس کریم کاشان
تهیه کننده: محمد انصاری تبار
فصل 2: ویژگی‌های فیزیکی مواد

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 182
فرمت فایل : PDF
دانلود : 1920
ثبت شده در 19 دی 96
مفهوم برد، دامنه و هم‌دامنه تابع
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع f و g با بررسی دامنه آنها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
قوانین دامنه توابع کسری و معادله درجه 2
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
برابری دو تابع با لحاظ قواعد و قوانین دامنه ها
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد
نمودار مقابل مربوط به کدامیک از توابع زیر است و مسئله…
توسط سیدطاها سیدعلی اللهی در 19 مرداد