{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فارسی (3) 1399/09/28

ویدیوی آموزشی فارسی (3) دوازدهم | درس 9: قلمرو زبانی (وابسته های وابسته: صفت صفت و قید صفت)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فارسی (3)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 9 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 1024
ثبت شده در 28 آذر 1399