{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1396/10/7

ویدئوی زیست شناسی (2) یازدهم رشته تجربی | عملکرد ماکروفاژها

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 2 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 270
ثبت شده در 7 دی 1396
تعداد تست: 1567
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان