1396/7/9

آزمایش واکنش پذیری فلزات مختلف در مقابل کات کبود

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

آزمایش واکنش پذیری فلزات مختلف در مقابل کات کبود


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 508
ثبت شده در 9 مهر 96