1399/8/17

فیلم تدریس فصل 2: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه | سوخت های فسیلی

زمین شناسی یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

مدت زمان ویدئو : 10 دقیقه

لطفا از انتشار مجدد این فایل ها در فضای مجازی خودداری کنید.

فرمت فایل : MP4
دانلود : 3
ثبت شده در 17 آبان 99