{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/08/2

ویدیوی آموزشی انگلیسی (2) یازدهم | Lesson 2: A Healthy Lifestyle

زبان انگلیسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 26 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 96
ثبت شده در 2 آبان 1399
تعداد تست: 1159
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان