1399/7/26

تدریس آنلاین علوم تجربی پنجم | حل تمرین درس 3: رنگین کمان

علوم تجربی پنجم دبستان

این محتوا از صفحه 17 تا صفحه 24 کتاب را پوشش می دهد.

روز های یکشنبه هر هفته ساعت 10:45 الی 11:15
روز های سه شنبه هر هفته ساعت 10:45 الی 11:15
روز های پنجشنبه هر هفته ساعت 10:00 الی 10:30

جلسه17
حل و بررسی تکلیف شماره3

#من موفق می شوم..... نه فورا..... ولی قطعا

مدت زمان ویدئو : 30 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 0
ثبت شده در 26 مهر 99