1399/7/26

تدریس آنلاین صفحه 7 تا 16 علوم تجربی پنجم | درس 2: ماده تغییر می‌کند

علوم تجربی پنجم دبستان

این محتوا از صفحه 7 تا صفحه 16 کتاب را پوشش می دهد.

روز های یکشنبه هر هفته ساعت 10:45 الی 11:15
روز های سه شنبه هر هفته ساعت 10:45 الی 11:15
روز های پنجشنبه هر هفته ساعت 10:00 الی 10:30

جلسه16
حل و بررسی تکلیف شماره2

#من موفق می شوم..... نه فورا..... ولی قطعا

مدت زمان ویدئو : 35 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 1
ثبت شده در 26 مهر 99