1396/2/23

جزوه گروه اسمی و اجزای آن l ادبیات فارسی پایه نهم

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

این جزوه کاربرد بسیاری برای نهمی ها و هشتمی ها دارد و توضیح روان و گویایی دارد.

حتما فایل را تهیه کنید


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4
فرمت فایل : PDF
دانلود : 13668
ثبت شده در 23 اردیبهشت 96