1396/2/6

کاربرگ علوم تجربی پنجم دبستان - درس 8: انواع اهرم ها

علوم تجربی پنجم دبستان

کاربرگی برای انواع اهرم ها که دانش آموزان علاوه بر نوع اهرم باید محل هر یک از قسمت ها اهرم را بر روی آن مشخص کنند. قابل استفاده هم برای آموزش و هم برای ارزشیابی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 1
فرمت فایل : PDF
دانلود : 483
ثبت شده در 6 اردیبهشت 96