1396/1/10

گزارش کار آزمایش کنید صفحه 15 علوم نهم | رسانایی الکتریکی محلول ترکیب های یونی در آب

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

آزمایش کنید صفحه ی 15 علوم تجربی پایه نهم | فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر
طراح: سینا ترقی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 4894
ثبت شده در 10 فروردین 96