{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
1399/06/13

تدریس آنلاین صفحه 1 تا 12 ریاضی دهم | مجموعه های متناهی و نامتناهی و متمم یک مجموعه

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 30 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

فرمت فایل : MP4
دانلود : 13
ثبت شده در 13 شهریور 1399
تعداد تست: 1498
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان