1395/10/10

شاهنامه خوانی در همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 243
ثبت شده در 10 دی 95