{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/04/11

ویدئو مرور و جمع بندی فصل 1 تا 4 زیست شناسی (2) یازدهم تجربی

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 26 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 211
ثبت شده در 11 تیر 1399
تعداد تست: 1566
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان