{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/03/27

فیلم تدریس پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات کار و فناوری هشتم | جلسه اول

کار و فناوری هشتم دوره اول متوسطه


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 22 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 208
بروزرسانی شده در 27 خرداد 1399
تعداد تست: 169
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان