1399/3/12

فیلم تدریس پودمان 4 تعمیرات سیستم سوخت و جرقه دوازدهم مکانیک خودرو | مبحث سوخت رسانی دیزل

تعمیرات سیستم سوخت و جرقه دوازدهم دوره دوم متوسطه- فنی مکانیک خودرو (صنعت)

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار+++
تدریس توسط آقای امیر ذوالفقاری

تاریخ پخش 99/3/11

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 28 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 28
بروزرسانی شده در 12 خرداد 99