1395/8/6

سینوس و کسینوس زاویه های مهم روی دایره مثلثاتی

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

سینوس و کسینوس زاویه های مهم روی دایره مثلثاتی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : GIF
دانلود : 1888
ثبت شده در 6 آبان 95