{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/03/2

ویدیو مرور و جمع بندی درس 9 و 10 فارسی هفتم

فارسی هفتم دوره اول متوسطه


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 19 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 103
بروزرسانی شده در 2 خرداد 1399
تعداد تست: 2103
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان