{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/03/2

فیلم جمع بندی و مرور درس 1 تا 6 هویت اجتماعی دوازدهم ریاضی و تجربی | جلسه اول

هویت اجتماعی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 21 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
دانلود : 237
بروزرسانی شده در 2 خرداد 1399
تعداد تست: 121
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان