1399/2/27

فیلم تدریس پودمان 5 تجارت الکترونیک و امنیت شبکه رشته شبکه و نرم افزار پایه دوازدهم فنی | نصب و راه‌اندازی شبکه افزارها

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه دوازدهم دوره دوم متوسطه- فنی شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت)

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار+++
تدریس توسط خانم پرنیا یعقوبی

تاریخ پخش 99/2/25

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

مدت زمان ویدئو : 16 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 36
ثبت شده در 27 اردیبهشت 99