1399/2/26

فیلم تدریس پودمان 5 دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار پایه دوازدهم | جلسه دوم

دانش فنی تخصصی دوازدهم دوره دوم متوسطه- فنی شبکه و نرم افزار رایانه (صنعت)

+++ برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه چهار+++
تدریس توسط خانم پرنیا یعقوبی

تاریخ پخش 99/2/24

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

مدت زمان ویدئو : 19 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 39
بروزرسانی شده در 26 اردیبهشت 99