1395/7/17

آموزش تبدیل اعداد اعشاری به اعداد گویا

ریاضی نهم دوره اول متوسطه

آموزش تبدیل اعداد اعشاری به اعداد گویا
- اعداد اعشاری مختوم
- اعداد اعشاری متناوب ساده
- اعداد اعشاری متناوب مرکب


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 2
فرمت فایل : PDF
دانلود : 619
ثبت شده در 17 مهر 95